top of page

Sabit Apareyler

NEDİR?

Akrilik cap splint apareyinin küçük azılar bölgesinde bukkal yüzeylerde Yüz maskesinin ağız içi arkının girdiği tüpler lehimlenmiştir.Üst çenenin genişletildiği, sagital olarak geride konumlandığı ön açık kapanış olgularında uygulanmaktadır.

PENDILIUM

Ağız içi molar bölgede özel titanyum springler kullanarak distalizasyonu sağlamak  amacıyla uygulanmaktadır

NANCE

Molarların mesial driftini önlemek amacıyla uygulanan ankraj aygıtıdır sabit veya hareketli olarak uygulanabilir

TPA

Ekspansion sonrasında retansiyon amaçlı veya molarların derotasyonunda kullanılmaktadır. Bantların palatinal yüzeylerindeki cleatler aracılığıyla hareketli olarak uygulanabilmektedir.

HABIT BREAKER

Dil ve parmak emme alışkanlıklarının engellenmesi amacıyla uygulanmaktadır damak bölgesindeki teller alt keserlerin lingualine kadar uzanmaktadır.

QUATHELIX

Dişsel veya erken dönemde iskeletsel olarak genişletme amaçlı uygulanmaktadır.Bantların palatinal yüzeylerine lehimlenerek hareketli aygıt olarak da hazırlanabilmektedir.

HYRAX

Genellikle ankraj kaybını engellemek için kullanılan molar dişler üzerine yerleştirilen bantlara lehimlenen sabit apareylerdir.

Genellikle ankraj kaybını engellemek için kullanılan molar dişler üzerine yerleştirilen bantlara lehimlenen sabit apareylerdir.

LINGUAL ARK

AKRİLİK HYRAX

Akrilik cap splint apareyinin küçük azılar bölgesinde bukkal yüzeylerde Yüz maskesinin ağız içi arkının girdiği tüpler lehimlenmiştir. Üst çenenin genişletildiği, sagital olarak geride konumlandığı ön açık kapanış olgularında uygulanmaktadır

bottom of page