1/1

Biocrly

Ortodontik tedavi bitiminden sonra kanın dişler arasında Retansiyon amaçlı kullanılır direkt veya indirekt uygulanabilen aygıtlardır