top of page

Fonksiyonel Apareyler

NEDİR?

Fonksiyonel Apareyler dentisyon ve altındaki yapılar üzerinde akril veya tel konfigürasyonları yardımıyla kuvvetler oluşturarak mandibula ve maksilla arasındaki ilişkiyi değiştiren sabit veya hareketli apareyler olarak tanımlanabilir.

TWIN BLOCK

Ortodontide Sınıf II maloklüzyonlar en sık karşılaşılan anomalilerin başında gelmektedir. Büyüme ve gelişim döneminde; mandibular yetersizlikle karakterize Sınıf II Div. 1 maloklüzyonu olan hastalarda fonksiyonel ortopedik tedaviler sıklıkla uygulanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan hareketli fonksiyonel apareylerden biri olan

 

Twin-block apareyi; alt ve üst çene olmak üzere iki ayrı akrilik plak ile beraber mandibulanın ileri hareketini sağlamaktadır.

Diğer fonksiyonel apareylere göre; daha küçük olması, ön bölgede görünür akrilik kısmının olmaması ve konuşmayı minimal olarak etkilemesi vb. avantajlarından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. Twin-block tedavisinin birçok iskeletsel, dişsel ve yumuşak doku etkileri görülmektedir.

MONO BLOCK

Monoblock: Sınıf II maloklüzyonlar en sık karşılaşılan anomalilerin başında gelmektedir. Büyüme ve gelişim döneminde;

 

Mandibular yetersizlikle karakterize Sınıf II Div. 1 maloklüzyonu olan hastalarda fonksiyonel ortopedik tedaviler sıklıkla uygulanmaktadır.

 

Yaygın olarak kullanılan hareketli fonksiyonel apareylerden biri olan monoblock apareyi alt ve üst çeneyi kapsayan tek parça akrilikten oluşur ve bu sayede mandibulanın ileri hareketini sağlamaktadır twin-block’a kıyasla monoblock tek parça olduğu için hasta açısında çok kullanışlı almamakla birlikte hastaların kayıp etme gibi durumları sık karşılanmaz. 

 

Dentisyon ve altındaki yapılar üzerinde akril veya tel konfigürasyonları yardımıyla kuvvetler oluşturarak mandibula ve maksilla arasındaki ilişkiyi değiştiren sabit veya hareketli apareyler olarak tanımlanabilir.

BIONATÖR

Derin kapanış vakalarında mandibulanın gelişimini stimule etmek için kullanılır. Üst çeneye vida eklenerek dental arkın ekspansiyonu sağlanabilir. Akril hacmi daha az olduğu için hastanın kullanımı daha rahattır.

bottom of page